Przejdź do głównej części

Trigger w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Czasowy zakres ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC). Po stronie ubezpieczonego, sprawcy szkody (wyrządzającego szkodę), decyduje o uznaniu konkretnego zdarzenia i jego skutków za wypadek ubezpieczeniowy (za zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową). W konsekwencji, po stronie zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciela) decyduje o przejęciu odpowiedzialności i o powstaniu obowiązku wypłaty świadczenia poszkodowanemu.
Ustalony rodzaj triggera istotnie różnicuje umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Zob. Ubezpieczenie OC. Możliwe jest bowiem rozpatrywanie zdarzenia i uznanie zdarzenia losowego za wypadek ubezpieczeniowy, z punktu widzenia: czasu sprowokowania (zaistnienia przyczyny źródłowej) szkody, czasu ujawnienia szkody, czasu zgłoszenia roszczeń, a zatem uwzględnienie jednej z niżej wymienionych okoliczności, opisujących czasowy zakres ochrony:
Trigger act committed – uwzględnia czas sprowokowania szkody (przyczynę źródłową, przyczynę pierwotną szkody) w okresie ubezpieczania sprawcy szkody;
Trigger loss occurence – w okresie ubezpieczenia powstała szkoda;
Trigger loss manifestation – o wypadku ubezpieczeniowym decyduje moment ujawnienia się szkody, niezależnie od czasu jej sprowokowania (zaistnienia przyczyny źródłowej);
Trigger claims made – roszczenie poszkodowanego zostało zgłoszone w okresie ubezpieczania sprawcy szkody.