Przejdź do głównej części
statystyka kopia

Statystyki

KNF, Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 1/2021

Przeciętne dalsze trwanie życia osób w wieku 30–90 lat

KNF, Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2019

Wyjaśnienia do demografii emerytalnej

Demografia emerytalna

Demografia – przeciętne trwanie życia noworodka