Przejdź do głównej części
statystyka kopia

Statystyki

KNF, Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2019

S. Pieńkowska-Kamieniecka, Dodatkowe oszczędzanie w ramach PPK – przesłanki demograficzne, ekonomiczne i behawioralne. Polska na tle doświadczeń międzynarodowych

KNF, Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2018

Polska Izba Ubezpieczeń – Statystyki 2006-2018

PIU, Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2013-2015, Warszawa, listopad 2016

GUS, Polski rynek ubezpieczeniowy 2016