Przejdź do głównej części

Przedsiębiorcy i menedżerowie

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

W naszych rozważaniach zasadnicze znaczenie w zarządzaniu działalnością gospodarczą w warunkach ryzyka ma ubezpieczenie. Chodzi o podejście negatywne do ryzyka, czyli uznanie konieczności korzystania z odpowiedniego zabezpieczenia przed skutkami ryzyk, które może stanowić dobrze skonstruowana ochrona ubezpieczeniowa. Oferta ubezpieczeniowa dla biznesu jest w Polsce stale bogatsza, a także możliwości jej zorganizowania są coraz bardziej profesjonalne. Właściwego – podkreślamy właściwego – korzystania z ochrony ubezpieczeniowej nie można przecenić. Najważniejsza jest jednak świadomość ryzyka i większa przezorność ubezpieczeniowa, co odnosi się do przedsiębiorców i menedżerów występujących w biznesie prowadzonym w różnych branżach i w różnych skalach. Będziemy namawiać przedsiębiorców i menedżerów do zapoznania się z argumentami przemawiającymi za korzystaniem z ubezpieczeń, zwracając przy tym uwagę na racjonalizowanie podejścia do ochrony ubezpieczeniowej.
Warto w tym miejscu zauważyć, że odpowiednie korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej może być traktowane jako szczególne podejście przedsiębiorstwa do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility). Zob. artykuł. Co jeszcze ważniejsze, korzystanie z dobrej ochrony ubezpieczeniowej, która dotyczy interesu majątkowego firmy, ale też obejmuje osoby zatrudnione, nie musi wyróżniać tylko dużych przedsiębiorstw.