Przejdź do głównej części

O nas

O nas

Portal edukacyjny „Jest ryzyko jest… ubezpieczenie (!?)” realizuje Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym. Projekt ma charakter inicjatywy akademickiej. Uczestniczą w nim nauczyciele akademiccy z czołowych placówek naukowo-dydaktycznych zajmujących się problematyką ubezpieczeniową, równocześnie posiadający istotne doświadczenie praktyczne w zakresie organizacji i funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego oraz rozwiązań ubezpieczeniowych w systemie zabezpieczenia społecznego. Zob. O programie.

Redakcja portalu:
Tadeusz Szumlicz – redaktor naczelny portalu
Marcin Kawiński – zastępca redaktora naczelnego portalu
Robert Marczak – redaktor ds. Public Relations
Anna Snitko-Pleszko – sekretarz redakcji portalu

Tadeusz Szumlicz — profesor nauk ekonomicznych. Prezes Fundacji Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym ZARYS. Organizator i kierownik (1995-2018) Katedry Ubezpieczenia Społecznego oraz kierownik (od 1995- ) Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca przedmiotów ubezpieczeniowych w kilku uczelniach; aktualnie profesor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Autor ponad 350 publikacji, w tym ponad 250 publikacji na tematy ubezpieczeniowe. Promotor 12 doktorów. Człowiek Roku Ubezpieczeń (2005). Lider Edukacji Ubezpieczeniowej (2011). Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma „Rozprawy Ubezpieczeniowe” (2006-2015). Redaktor naczelny czasopisma „Wiadomości Ubezpieczeniowe” (2013-2017). Członek Komitetu Redakcyjnego serii książek „Współczesne Ubezpieczenia”. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Marcin Kawiński — doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wiceprezes Fundacji Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym ZARYS. Wykładowca przedmiotów ubezpieczeniowych w kilku uczelniach i dla organizacji gospodarczych. Autor ponad 60 publikacji na tematy ubezpieczeniowe. Sekretarz naukowy (2010-2014) i członek Rady Programowej (2015-2017) czasopisma „Wiadomości Ubezpieczeniowe”. Redaktor naczelny czasopisma „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”. Członek Grupy Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

Robert Marczak — doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 roku zatrudniony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczasowe zainteresowania badawcze to m.in. koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, wpływ ekonomii behawioralnej na ekonomię emerytalną oraz postawy obywateli wobec ubezpieczeń społecznych.

Anna Snitko-Pleszko — magister nauk humanistycznych. Współpracownik Fundacji Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym ZARYS. Wcześniej dziennikarz prasowy i telewizyjny; współtwórca programów edukacyjnych i akcji społecznych. Redaktor i koordynator wydawniczy publikacji Polskiej Izby Ubezpieczeń (2009-2016): czasopisma „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, raportów i książek. Obecnie ekspert Public Relations.

Współpracują z nami:

dr Maria Gasińska – Akademia Finansów i Biznesu Vistula
prof. SGH dr hab. Marietta Janowicz-Lomott
– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Jacek Lisowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
mgr Monika Łebkowska
– doktorantka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
dr Piotr Majewski – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. SGH dr hab. Barbara Więckowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wprowadzane na portal teksty i prezentacje oznaczamy imieniem (lub pierwszą literą) i nazwiskiem autora albo tylko inicjałami autora. O formie decyduje autor. Teksty bez podpisu pochodzą od redakcji.