Przejdź do głównej części

Ubezpieczenie

Pracownicze ubezpieczenia zdrowotne

Jedną z ważnych dróg dostępu Polaków do realnego zabezpieczenia zdrowotnego okazuje się oferowanie pracownikom prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Pracownicze ubezpieczenia zdrowotne nie są jednak w dostatecznym stopniu wykorzystywane z punktu widzenia interesu podmiotów zatrudniających.
Xenia Kruszewska, dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych Saltus Ubezpieczenia, uważa, że potencjał drzemiący w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych cały czas nie jest w pełni wykorzystywany. Firmy traktują pracownicze ubezpieczenia zdrowotne przede wszystkim jako benefit, a zapominają jak znaczącym wsparciem mogą być one w zakresie medycyny pracy. W polisach uwzględniane są tego typu świadczenia, jednak pracodawcy traktują je jedynie jako jeden z ich elementów, a nie najważniejszą część. Zdaniem ekspertki, takie podejście nie jest właściwe, gdyż dobrze skonstruowana ochrona w ramach medycyny pracy, wsparta grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym, może mieć wymierny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przyczynia się nie tylko do zminimalizowania absencji chorobowej, ale też wspiera przeciwdziałanie chorobom zawodowym.
Dlatego, wybierając wariant polisy, pracodawcy powinni zmienić swoje nastawienie i przeanalizować, jakie świadczenia są najbardziej pożądane z perspektywy funkcjonowania firmy, a nie tylko zadowolenia pracownika. Żeby ubezpieczenie spełniło swój cel, musi być odpowiednio dopasowane do charakteru pracy wykonywanej przez zatrudnionych i ich struktury demograficznej. Najlepszym rozwiązaniem pozwalającym to osiągnąć jest uzupełnienie usług medycznych, wiążących się z obowiązkowymi badaniami okresowymi, o odpowiednie pracownicze programy profilaktyczne, które także będą kwalifikowane jako medycyna pracy. Taka konstrukcja ubezpieczenia może też wpłynąć na ostateczny jego koszt, ponieważ usługi z zakresu medycyny pracy nie podlegają opodatkowaniu PIT i ZUS. Oczywiście – zdaniem Xeni Kruszewskiej – zakres ubezpieczenia można też poszerzać o świadczenia ambulatoryjne pożądane przez pracowników.