Przejdź do głównej części

Zabezpieczenie zdrowotne

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne są oferowane przez zakłady ubezpieczeń, zarówno z Działu I (zakłady ubezpieczeń na życie), jak i z Działu II (zakłady ubezpieczeń pozostałych osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych).

Ważne są relacje, w jakich mogą występować prywatne ubezpieczenia zdrowotne wobec tego zabezpieczenia zdrowotnego, które zapewnia system publiczny.
Mogą być to:
– substytucyjne ubezpieczenie zdrowotne. O takim ubezpieczeniu mówi się wtedy, gdy jest możliwość zrezygnowania z udziału w systemie publicznego zabezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem posiadania ubezpieczenia prywatnego o nie mniejszym zakresie świadczeń (np. taka możliwość istnieje w systemie niemieckim dla osób o odpowiednio wysokich dochodach);
– komplementarne ubezpieczenia zdrowotne. O takich ubezpieczeniach mówi się wtedy, gdy dają możliwość uzupełniania zakresu zabezpieczenia zdrowotnego o te świadczenia (procedury medyczne, terapie lekowe), których nie zapewnia system publiczny.
suplementarne ubezpieczenia zdrowotne. O takich ubezpieczeniach mówi się wtedy, gdy mamy zapewniony udział w systemie publicznym, ale kupujemy prywatne ubezpieczenia zdrowotne w różnym zakresie świadczeń (ambulatoryjnych, ambulatoryjnych specjalistycznych, szpitalnych), gdyż z systemu publicznego nie jesteśmy zadowoleni (w Polsce najczęściej z powodu „kolejek do lekarza”). Niekiedy mówi się wtedy o podwójnym ubezpieczeniu (poprawnie – zabezpieczeniu).

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne występują w formach ubezpieczeń indywidualnych, ubezpieczeń rodzinnych i ubezpieczeń grupowych.

W praktyce, obok ubezpieczeń zdrowotnych odszkodowawczych, zapewniających pokrycie kosztów usługi medycznej (zdrowotnej), zakłady ubezpieczeń oferują też ubezpieczenia zdrowotne nieodszkodowawcze, polegające na zapewnieniu określonego świadczenia pieniężnego na wypadek zaistnienia danego zdarzenia (np. za każdy dzień pobytu w szpitalu).

Warto zauważyć, że coraz częściej korzystamy z ubezpieczeń zdrowotnych i oczywiście coraz więcej wydajemy na nie pieniędzy. W 2018 r. ponad 2,3 mln Polaków miało dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (15 proc. więcej niż przed rokiem). Obecnie z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych korzysta ok. 3,0 mln Polaków (o ok. 11 proc. więcej w 2019 r. niż w 2018 r.).
Na prywatne ubezpieczenia zdrowotne w pierwszym półroczu 2018 r. wydaliśmy 387 mln zł (19 proc. więcej niż rok wcześniej). Na prywatne ubezpieczenia zdrowotne w pierwszym półroczu 2019 r. wydaliśmy ponad 430 mln zł (11 proc. więcej niż przed rokiem).