Przejdź do głównej części

Zabezpieczenie zdrowotne

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne są oferowanego przez zakłady ubezpieczeń, zarówno z Działu I (zakłady ubezpieczeń na życie), jak i z Działu II (zakłady ubezpieczeń pozostałych osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych).
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne występują w formach ubezpieczeń indywidualnych, ubezpieczeń rodzinnych i ubezpieczeń grupowych.
Ważnym rozróżnieniem ubezpieczeń zdrowotnym jest podział na ubezpieczenia zdrowotne odszkodowawcze i ubezpieczenia zdrowotne nieodszkodowawcze.
Warto zauważyć, że coraz częściej korzystamy z ubezpieczeń zdrowotnych i oczywiście coraz więcej wydajemy na nie pieniędzy.
W 2018 r. ponad 2,3 mln Polaków miało dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (15 proc. więcej niż przed rokiem). Obecnie z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych korzysta ponad 2,7 mln Polaków (17 proc. więcej niż przed rokiem).
Na prywatne ubezpieczenia zdrowotne w pierwszym półroczu 2018 r. wydaliśmy 387 mln zł (19 proc. więcej niż rok wcześniej). Na prywatne ubezpieczenia zdrowotne w pierwszym półroczu 2019 r. wydaliśmy ponad 430 mln zł (11 proc. więcej niż przed rokiem).