Przejdź do głównej części

Przed szkodą

Pytania i odpowiedzi

Tutaj odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania (ang. FAQ – Frequently Asked Questions), również na pytania zadawane nam na Facebooku.

Na czym polega górna granica odpowiedzialności finansowej zakładu ubezpieczeń i z czym jest związana?

W określeniu finansowej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciela) bardzo ważne znaczenie ma suma ubezpieczenia, bo określa górną granicę ewentualnego odszkodowania. Co jeszcze ważniejsze, suma ubezpieczenia wyznacza zakres realnej ochrony ubezpieczeniowej, gdyż suma ubezpieczenia niższa od wartości ubezpieczanego przedmiotu oznacza niedoubezpieczenie, a w takiej sytuacji ewentualne odszkodowanie jest proporcjonalnie niższe.
Uwaga:
Niemniej ważna jest kwota, do której ubezpieczyciel zapewnia pokrycie wydatków (kosztów) związanych z następstwami konkretnego zdarzenia. Dlatego tak istotne są ustalone limity finansowej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń dotyczące określonych kosztów. Mimo dość wysokiej sumy ubezpieczenia, limit pokrycia określony kwotowo może nie zapewniać potrzebnego świadczenia. Lepiej, gdy ewentualny limit jest określany procentowo w stosunku do sumy ubezpieczenia i w odpowiednim stosunku. W praktyce, na przykład, warto zwrócić uwagę na limit pokrywania kosztów rehabilitacji.
(TSz)