Przejdź do głównej części

Ryzyko

Pojęcie gospodarstwa domowego

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przyjmuje, że gospodarstwo domowe to zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie się utrzymujących. GUS wyróżnia jednoosobowe gospodarstwa domowe (osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie) i wieloosobowe (dwie i więcej osób) oraz rodzinne i nierodzinne gospodarstwa domowe.
Nas interesuje rodzinne gospodarstwo domowe jako podstawowy podmiot ekonomiczno-społeczny, który korzysta lub powinien korzystać z ochrony ubezpieczeniowej. To rodzinne gospodarstwo domowe jest de facto niezwykle ważnym adresatem oferty zakładów ubezpieczeń.
Powstaje jednak pytanie, jak określać rodzinne gospodarstwo domowe, gdyż zdajemy sobie sprawę, że współcześnie stosunki rodzinne odbiegają od tradycyjnego modelu rodziny: 2 + 3 i więcej dzieci z zachowaniem silnych ekonomicznych więzi międzypokoleniowych.
Można zaproponować, aby rozważania dotyczące zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa i korzystania w tym celu z ochrony ubezpieczeniowej odnosić do własnego zdefiniowania rodzinnego gospodarstwa domowego, do opisania swojego rodzinnego gospodarstwa domowego. Wtedy będzie wyraźniej widać, które dochody i wydatki należą do budżetu gospodarstwa domowego, które z nich wiążą się ze wspólnym gospodarowaniem. Trzeba bowiem zauważyć, że wydatki na ubezpieczenia czy też oszczędności emerytalne nie są dokonywane „z kieszeni” danego członka rodzinnego gospodarstwa domowego. Ochrona ubezpieczeniowa musi być rozpatrywana z rodzinnej perspektywy zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa socjalnego i ekonomicznego, a jej finansowanie powinno być rozważane z punktu widzenia budżetu rodzinnego gospodarstwa domowego.