Przejdź do głównej części

Dzieci i młodzież

Ryzyko

Ryzyko

Być może słyszeliście już powiedzenia „żyjemy w świecie ryzyka” czy też „jest ryzyko – jest zabawa”. Ale jak odpowiedzieć na pytanie, czym  jest ryzyko?
Otóż ludzie żyją w świecie różnorodnych zagrożeń. Możliwe zagrożenia dotyczą pewnych wartości: naszego życia i zdrowia, a także naszego majątku i posiadanych rzeczy. Czy potrafimy opisywać i wyjaśniać zagrożenia oraz przewidywać zdarzenia szczególnie niekorzystne dla tych wartości? Czy jesteśmy w stanie przynajmniej zmniejszać skutki możliwych zagrożeń i zdarzeń, które okazują się  realizacją danego ryzyka, a więc pojawienia się negatywnie ocenianej czy też nieakceptowanej przez nas sytuacji?
Zdawanie sobie sprawy z zagrożeń, zdarzeń i ryzyk ważne jest nie tylko dla dorosłych; ważne jest również dla dzieci i młodzieży. Spróbujmy o tym porozmawiać. Wymieńmy się poglądami i opiniami na temat postrzegania zagrożeń, możliwych zdarzeń i opisywania ryzyk. Jest to ważne z punktu widzenia ochrony, którą ma zapewniać korzystanie z ubezpieczeń.