Przejdź do głównej części

Przed szkodą

Pytania i odpowiedzi

Tutaj odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania (ang. FAQ – Frequently Asked Questions), również na pytania zadawane nam na Facebooku.
Jeżeli udzielona odpowiedź jest niezadowalająca lub budzi wątpliwości, prosimy o zwrócenie nam na to uwagi. Odpowiedź uzupełnimy lub szerzej wyjaśnimy.

Jaka jest różnica między pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego a pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego?

Zarówno agent ubezpieczeniowy, jak i broker ubezpieczeniowy uczestniczą w dystrybucji ubezpieczeń. Mówi o tym ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, której zapisy są niejednokrotnie przywoływane na tym portalu. Niestety, ustawa niezbyt jasno odróżnia działalność agencyjną od brokerskiej.
Agenta ubezpieczeniowego należy traktować jako przedstawiciela konkretnego zakładu ubezpieczeń. Agent przedstawia ochronę ubezpieczeniową danego zakładu ubezpieczeń, i to nawet, gdy nie jest agentem wyłącznym (związanym tylko z jednym zakładem ubezpieczeń).
Brokera ubezpieczeniowego należy traktować jako prawdziwego doradcę klienta – przedsiębiorcy czy menedżera. Najwłaściwsze jest odwołanie się tutaj do stwierdzenia, że doradza się w warunkach konkurencji, że doradzanie ekonomiczne odwołuje się także do konkurencyjności ofert ubezpieczeniowych. Broker ubezpieczeniowy ma pomóc w wyborze skutecznej i efektywnej ochrony ubezpieczeniowej dla danego przedsiębiorstwa, odwołując się do całej oferty zakładów ubezpieczeń na rynku ubezpieczeniowym. Broker ubezpieczeniowy jest przedstawicielem przedsiębiorcy czy menedżera w kontaktach z zakładem ubezpieczeń, nie tylko w negocjowaniu umowy co do zakresu i warunków ubezpieczenia, ale też w procedurze likwidacji ewentualnych szkód (strat) objętych umową ubezpieczenia.
(TSz)