Przejdź do głównej części

Zabezpieczenie emerytalne

Elementy kapitałowe systemu

Elementy kapitałowe systemu to rozwiązania polegające na celowym gromadzeniu środków (poprzez ich lokowanie i inwestowanie), z przeznaczeniem na okres starości. Ogół tych rozwiązań stanowi część kapitałową systemu zabezpieczenia emerytalnego.

Sztandarowym przykładem publicznego rozwiązania o charakterze kapitałowym w polskim systemie emerytalnym są nadal Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Stopniowo są one jednak przekształcane w rozwiązania natury repartycyjnej (kapitałowe uprawnienia ubezpieczonych, stanowiące zobowiązania państwa w postaci zapisów na indywidualnych subkontach prowadzonych przez ZUS).

Prywatnymi rozwiązaniami kapitałowymi w polskim systemie emerytalnym są Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), tworzone z inicjatywy przyszłych emerytów, a także Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), zorganizowane przez pracodawców.

Najnowszym rozwiązaniem kapitałowym wprowadzanym do polskiego systemu zabezpieczenia emerytalnego są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).