Przejdź do głównej części

Ubezpieczenie

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są nowym rozwiązaniem wprowadzanym do systemu zabezpieczenia emerytalnego, w celu gromadzenia dodatkowych oszczędności emerytalnych. Według ustawy, w tworzenie takich oszczędności w ramach PPK mają być zaangażowani pracownicy, podmioty ich zatrudniające i państwo.

Obowiązek wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK należy do podmiotu zatrudniającego. Na pierwszym etapie wprowadzania PPK dotyczy to podmiotów zatrudniających 250 i więcej osób (nie dotyczy publicznych podmiotów zatrudniających). Tacy zatrudniający mają czas na podpisanie umowy z instytucją finansową do 25 października br.

Wpłaty podmiotów zatrudniających będą przekazywane na prowadzone przez dane instytucje finansowe indywidualne rachunki tych pracowników, którzy nie zrezygnują z udziału w PPK (zastosowanie zasady tzw. automatycznego zapisu; ang. automatic enrolment, auto-enrolment).

Komentarz: Można wyróżnić przesłanki demograficzne, ekonomiczne i behawioralne dodatkowego oszczędzania na okres emerytalny, a także odwołać się do przykładów innych państw, tworzących podobne podsystemy zabezpieczenia emerytalnego, wymagające zaangażowania podmiotów zatrudniających w dodatkowe oszczędzanie na okres emerytalny swoich pracowników.
Zob. Przesłanki tworzenia PPK.

Poniżej lista instytucji finansowych, które zadeklarowały zarządzanie PPK, w podziale na towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń. Zob. też autoprezentacje instytucji finansowych na Oficjalnym Portalu Informacyjnym PPK.

LISTA INSTYTUCJI FINANSOWYCH, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY ZARZĄDZANIE PPK

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (kolejność według aktywów netto funduszy):

- PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- NN Investment Partners TFI S.A.
- Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
- Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
- PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
- ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
- AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

POWSZECHNE TOWARZYSTWA EMERYTALNE (kolejność według liczby członków OFE):

- Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
- Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
- Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ:

- Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group