Przejdź do głównej części

Zabezpieczenie zdrowotne i emerytalne

Zabezpieczenie emerytalne

Zabezpieczenie emerytalne

Zabezpieczenie emerytalne stanowi oczywiście bardzo ważny element systemu zabezpieczenia społecznego organizowanego przez państwo. Należy jednak zauważyć, że coraz większy wpływ na realny poziom zabezpieczenia emerytalnego mogą i powinny mieć decyzje finansowe przyszłych emerytów. Istotny jest także udział finansowy w tym zabezpieczeniu naszych pracodawców. Dlaczego tak się dzieje? Spróbujemy to opisać i wyjaśnić.

Punktem wyjścia w rozważaniach na temat zabezpieczenia emerytalnego jest opisanie i wyjaśnienie ryzyka starości, co wcale nie okazuje się takie łatwe, gdyż jest to ryzyko, którego zaistnienie jest pożądane. Któż bowiem nie chciałby dożyć wieku emerytalnego i żyć jak najdłużej? Problem polega na tym, że taka pozytywna perspektywa życiowa wymaga odpowiedniego zabezpieczenia finansowego.

Jak już wcześniej zauważyliśmy – opisując zabezpieczenie społeczne i omawiając katalog ryzyk społecznych – musimy wyróżnić dwie fazy ryzyka starości.

Trzeba przyjąć, że pierwsza faza ryzyka starości związana jest z zakończeniem aktywności zawodowej, a zaistnienie ryzyka polega na dożyciu wieku emerytalnego bez dostatecznego zabezpieczenia finansowego na okres starości. Z tego powodu, w okresie aktywności zawodowej musimy zadbać o odpowiednie finansowe zabezpieczenie okresu życia po zaprzestaniu aktywności zawodowej. Najogólniej mówiąc, chodzi o oszczędzanie na okres starości. Trzeba jednak zauważyć, że podejście do pierwszej fazy ryzyka starości i przyjmowane formy zabezpieczenia finansowego na okres starości – zarówno ze społecznego, jak też indywidualnego punktu widzenia – mogą się bardzo różnić. Podejmiemy – a nawet sprowokujemy – na ten temat dyskusję.

Druga faza ryzyka starości związana jest z długością życia po przejściu na emeryturę, a zaistnienie ryzyka polega na możliwości życia dłuższego niż wynosi przeciętne dalsze trwanie życia.

Wydłużanie się czasu życia stanowi poważny problem emerytalny nie tylko z punktu widzenia państwa, które organizuje publiczne zabezpieczenie emerytalne.

Indywidualna długowieczność emerytalna, czyli życie dłuższe, od ustalanego statystycznie, przeciętnego dalszego trwania życia, jest ryzykiem, do którego bezpośrednie zastosowanie ma metoda ubezpieczenia. Prywatne tzw. ubezpieczenie rentowe (ang. annuity), polegające na dożywotniej wypłacie emerytury, nie jest w Polsce rozwiązaniem dobrze znanym, a warto poznać jego konstrukcje.

O wyższy poziom zabezpieczenia emerytalnego można zadbać korzystając z różnych jego form. Oferta produktowa obejmuje obie fazy ryzyka starości. Spróbujemy ustalić możliwości wyboru w tym zakresie i pomóc w decyzjach, które wcale nie należą do łatwych.

Chcemy opisać system zabezpieczenia emerytalnego. Wyróżnimy w nim i wyjaśnimy elementy składające się na część repartycyjną i część kapitałową. Przedstawimy nową ofertę oszczędzania na cele emerytalne w postaci Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).