Przejdź do głównej części
raporty kopia

Raporty

KNF, Raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartale 2019

PIU, P. Majewski, Analiza danych dotyczących przestępstw ubezpieczeniowych ujawnionych w 2018 roku

KNF, Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I półroczu 2019 r.

Raport Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym, Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta

KNF, Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2018 r.

UFG, Raport roczny 2018