Przejdź do głównej części
raporty kopia

Raporty

Raport Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym, Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta

KNF, Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2018 roku

UFG, Raport roczny 2018

PIU, Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków

Raport Rzecznika Finansowego, Ubezpieczenia turystyczne

Raport Rzecznika Finansowego, Ubezpieczenia szkolne