Przejdź do głównej części

Przedsiębiorcy i menedżerowie

Przed szkoda

Przed szkodą

„Przed szkodą”, czyli jeszcze przed postanowieniem o skorzystaniu z ochrony ubezpieczeniowej, podstawowe znaczenie ma świadomość ryzyk, czyli uświadomionych (zidentyfikowanych) zagrożeń, na które narażona jest nasza działalność gospodarcza. Wykazaną przezorność, a w szczególności przezorność ubezpieczeniową musi zatem poprzedzać próba zidentyfikowania zagrożeń, tych ryzyk i ewentualnych zdarzeń, które mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, do których może mieć zastosowanie ubezpieczenie.

Dla przedsiębiorców i menedżerów – w zależności od charakteru działalności gospodarczej, jej zakresu, wielkości firmy – są to ustalenia i decyzje o niezwykle zróżnicowanym stopniu trudności. Będziemy to opisywać i wyjaśniać, odwołując się przede wszystkim do doświadczeń brokerów ubezpieczeniowych, którzy na rynku ubezpieczeniowym pełnią bardzo odpowiedzialną rolę i dysponują w tym zakresie bogatym doświadczeniem. W sprawach ochrony ubezpieczeniowej trzeba wykazywać dużo krytycyzmu, ale też nie można jej przecenić w racjonalizowaniu zarządzania ryzykiem.