Przejdź do głównej części

O programie

O programie

Ubezpieczeniowy program edukacyjny „Jest ryzyko jest … ubezpieczenie” jest projektem przygotowywanym z myślą o jak najszerszych kręgach czytelników-internautów. Naszym celem jest wywołanie większego zainteresowania ochroną ubezpieczeniową, zarówno tą, z której korzystamy, jak też tą, z której powinniśmy korzystać, dbając o pożądany zakres i poziom bezpieczeństwa, w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, gospodarczym, społecznym.

Potocznym powiedzeniom: „żyjemy w świecie ryzyka” czy „jest ryzyko – jest zabawa” chcemy przeciwstawić stwierdzenie: „jest ryzyko – jest ubezpieczenie”. Zwracamy uwagę na ubezpieczenie jako szczególną metodę zarządzania ryzykiem (postępowania z ryzykiem), szczególną formę zabezpieczenia przed skutkami występujących ryzyk. Chcemy, aby zainteresowanie i korzystanie z tej formy zabezpieczenia wynikało z uargumentowanego i rzeczywistego przeświadczenia o użyteczności ochrony ubezpieczeniowej.

Postanowiliśmy zróżnicować przekazywanie wiedzy oraz dostarczanie umiejętności i kompetencji dotyczących ryzyka i ochrony ubezpieczeniowej – dla dzieci i młodzieży, dla studentów, dla rodzinnych gospodarstw domowych, dla seniorów, dla przedsiębiorców i menedżerów. Uzupełniamy program treściami odnoszącymi się do zabezpieczenia zdrowotnego i zabezpieczenia emerytalnego, z pewnością bardzo ważnymi dla wszystkich.

Pierwsza odsłona programu (kwiecień 2019) pokazywała przede wszystkim jego strukturę. Zawartość każdego merytorycznego elementu programu jest stale uzupełniana o nowe treści edukacyjne i informacyjne. Do realizacji programu zaprosiliśmy nauczycieli akademickich i praktyków zaangażowanych w krzewienie edukacji finansowej i ekonomicznej, a zwłaszcza edukacji ubezpieczeniowej.

Chcielibyśmy, aby zastosowanie i korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej było opisywane i wyjaśniane jak najszerzej, jednakże w przystępnej formie. Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze i uwagi.