Przejdź do głównej części

O programie

O programie

Ubezpieczeniowy program edukacyjny „Jest ryzyko jest… ubezpieczenie (!?)” to projekt przygotowywany z myślą o jak najszerszych kręgach czytelników-internautów. Naszym celem jest wywołanie większego zainteresowania ochroną ubezpieczeniową, zarówno tą, z której korzystamy, jak też tą, z której powinniśmy korzystać, dbając o pożądany zakres i poziom bezpieczeństwa, w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, gospodarczym, społecznym.

Potocznym powiedzeniom: „żyjemy w świecie ryzyka” czy „jest ryzyko – jest zabawa” chcemy przeciwstawić stwierdzenie: „jest ryzyko – jest ubezpieczenie”. Zwracamy uwagę na ubezpieczenie jako szczególną metodę zarządzania ryzykiem (postępowania z ryzykiem), szczególną formę zabezpieczenia przed skutkami możliwych zdarzeń i ryzyk jako negatywnie ocenianych zmienionych stanów rzeczy. Chcemy, aby zainteresowanie i korzystanie z tej formy zabezpieczenia wynikało z uargumentowanego i rzeczywistego przeświadczenia o użyteczności ochrony ubezpieczeniowej. Jest oczywiście pytanie, czy oferta zakładów, z której mogą korzystać Polacy, odpowiada ich potrzebom w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego w tytule (!?).

Postanowiliśmy zróżnicować przekazywanie wiedzy oraz dostarczanie umiejętności i kompetencji dotyczących ryzyka i ochrony ubezpieczeniowej – dla dzieci i młodzieży, dla studentów, dla rodzinnych gospodarstw domowych, dla seniorów, dla przedsiębiorców i menedżerów. Uzupełniamy program treściami odnoszącymi się do zabezpieczenia zdrowotnego i zabezpieczenia emerytalnego, z pewnością bardzo ważnymi dla wszystkich. Co istotne, takie zabezpieczenie może mieć formę „prawdziwego” ubezpieczenia.

Pierwsza odsłona programu (kwiecień 2019) pokazywała przede wszystkim jego strukturę treści. Zawartość każdego merytorycznego elementu programu jest stale uzupełniana o nowe treści edukacyjne i informacyjne. Treści są wprowadzane i udoskonalane, a także ukierunkowywane i przekazywane, z uwzględnianiem grup adresatów.

Do realizacji programu zapraszamy nauczycieli akademickich i praktyków zaangażowanych w krzewienie edukacji ekonomicznej i finansowej, a zwłaszcza edukacji ubezpieczeniowej.

Chcielibyśmy, aby możliwości zastosowania i korzystania z ochrony ubezpieczeniowej było opisywane i wyjaśniane jak najszerzej, jednakże w przystępnej formie. Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze i uwagi dotyczące realizacji ubezpieczeniowego programu edukacyjnego.