Przejdź do głównej części

Kontakt

Kontakt

Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym
ul. Hiacyntowa 56
05-077 Warszawa
link do strony Fundacji

e-mail: redakcja@jestubezpieczenie.pl
e-mail: anna.snitko-pleszko@jestubezpieczenie.pl
e-mail: tadeusz.szumlicz@jestubezpieczenie.pl
e-mail: marcin.kawinski@jestubezpieczenie.pl

Fundacja jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381374, NIP 9522105961,  REGON 142880034.