Przejdź do głównej części

Ludzie ubezpieczeń

Fryderyk Skarbek

Fryderyk Skarbek

Fryderyk Florian Skarbek (1792-1866) – ekonomista, pisarz, działacz społeczny i polityczny. Czołowy przedstawiciel polskiej myśli ekonomicznej w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Autor opracowań: Krótki zarys ogólnych prawideł ekonomii politycznej podług ...

CZYTAJ WIĘCEJ
Konstanty Krzeczkowski

Konstanty Krzeczkowski

Konstanty Krzeczkowski (1879-1939) – profesor, wybitny uczony i działacz społeczny, publicysta i bibliotekarz. Jeden z najbardziej znanych polityków społecznych w okresie międzywojennym. Należał do wybitnych teoretyków ubezpieczeń społecznych. Autor artykułów w „Wiadomościach ...

CZYTAJ WIĘCEJ
Jan Łazowski

Jan Łazowski

Jan Łazowski (1889-1941) – profesor, wybitny teoretyk i praktyk w dziedzinie ubezpieczeń. Twórca niezwykle poczytnego dzieła: Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Warszawa 1934 (adaptacja tekstu książki – 1998). Ważne też opracowanie: Linie rozwojowe ubezpieczeń społecznych, ...

CZYTAJ WIĘCEJ
Zygmunt Limanowski

Zygmunt Limanowski

Zygmunt Limanowski (1877-1943) – profesor, statystyk, działacz społeczny i polityczny. Statystykę ubezpieczeniową studiował na Uniwersytecie w Wiedniu (1911-1912). Naczelnik Wydziału Statystycznego w Powszechnej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych i redaktor „Sprawozdań Ubezpieczeń ...

CZYTAJ WIĘCEJ
Janusz Szpunar

Janusz Szpunar

Janusz Szpunar (1927-1974) – profesor, finansista. Związany z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). W 1965 r. uzyskał tam stanowisko docenta w Katedrze Ubezpieczeń. W latach 1965-1974 pełnił w tej uczelni ważne funkcje organizacyjne: ...

CZYTAJ WIĘCEJ
Lucjan Pokorzyński

Lucjan Pokorzyński

Lucjan Pokorzyński (1903-1979) – profesor, sędzia, adwokat, notariusz. Wszechstronny dorobek naukowy profesora obejmuje liczne opracowania monograficzne i artykuły naukowe na tematy ubezpieczeniowe, w tym: Specyfika ubezpieczeń wiejskich, Poznań 1956; Ekonomiczne przesłanki ...

CZYTAJ WIĘCEJ
Zdzisław Szymański

Zdzisław Szymański

Zdzisław Szymański (1897-1980) – nauczyciel akademicki, zaangażowany w stanowienie prywatnego prawa ubezpieczeniowego. W okresie międzywojennym brał udział w pracach podkomisji kodyfikacyjnej przygotowującej polskie prywatne prawo ubezpieczeniowe, a później był zastępcą ...

CZYTAJ WIĘCEJ
Witold Warkałło

Witold Warkałło

Witold Warkałło (1909-1983) – profesor, twórca polskiej szkoły prawa ubezpieczeniowego. Wykładowca w Szkole Głównej Planowania i Statystyki* (1950-53) oraz na Uniwersytecie Warszawskim (od 1952). Organizator i kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Uniwersytecie Mikołaja ...

CZYTAJ WIĘCEJ
Antoni Banasiński

Antoni Banasiński

Antoni Banasiński (1908-1993) – profesor, ekonomista, statystyk. Autor bardzo dobrze znanych książek: Teoria ubezpieczeń w socjalizmie: ujęcie ekonomiczno-cybernetyczne (7 wydań w latach 1977-1989) i Ubezpieczenia gospodarcze: ekonomika, organizacja, finanse (8 wydań w latach ...

CZYTAJ WIĘCEJ
Wacław Szubert

Wacław Szubert

Wacław Szubert (1912-1994) – profesor, ekonomista, prawnik. Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego (1953-1955 i 1965-1969). Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1973-1978). Od 1976 członek rzeczywisty PAN. Od 1985 r. prezes honorowy Międzynarodowego Towarzystwa ...

CZYTAJ WIĘCEJ
Andrzej Wąsiewicz

Andrzej Wąsiewicz

Andrzej Wąsiewicz (1934-1999), profesor, prawnik. Czołowy przedstawiciel prawa ubezpieczeniowego. Prowadził szeroko zakrojoną działalność ekspercką na rzecz zakładów ubezpieczeń. Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Uniwersytecie im. Adama ...

CZYTAJ WIĘCEJ
Tadeusz Sangowski

Tadeusz Sangowski

Tadeusz Sangowski (1943-2005) – profesor, ekonomista, prawnik, wybitny dydaktyk, praktyk gospodarczy. Całe życie zawodowe związany z Katedrą Ubezpieczeń (Gospodarczych) Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu (później Akademii Ekonomicznej w Poznaniu)*. Kierownik Zakładu ...

CZYTAJ WIĘCEJ
Jerzy Handschke

Jerzy Handschke

Jerzy Handschke (1948-2013) – profesor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w zakresie finansów i ubezpieczeń. Przez większą część życia zawodowego związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu*. Na tej uczelni w latach 2005-2013 kierownik Katedry Ubezpieczeń. ...

CZYTAJ WIĘCEJ
Jan Łopuski

Jan Łopuski

Jan Łopuski (1917-2019) – profesor, wybitny znawca prawa morskiego i prawa ubezpieczeń. Studiował na Uniwersytecie Jagielońskim i w Akademii Handlowej w Krakowie. Wziął udział w kampanii wrześniowej i służył w Armii Krajowej. W 1944 r. został aresztowany przez NKWD i ...

CZYTAJ WIĘCEJ
Antoni Rajkiewicz

Antoni Rajkiewicz

Antoni Rajkiewicz (1922-2021) – profesor, ekonomista, wybitny polityk społeczny. W 1948 r. ukończył studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1948 r. w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W SGPiS ...

CZYTAJ WIĘCEJ
„Człowiek Roku …”

„Człowiek Roku …”

Laureaci nagrody „Człowiek Roku Ubezpieczeń”, przyznawanej od 2002 r., z inicjatywy dr Bożeny Dołęgowskiej-Wysockiej, wcześniej – redaktor naczelnej, obecnie – wydawcy „Gazety Ubezpieczeniowej”, przez Jury pod jej przewodnictwem w składzie wcześniejszych laureatów ...

CZYTAJ WIĘCEJ