Przejdź do głównej części

Tadeusz Sangowski

Tadeusz Sangowski

Tadeusz Sangowski (1943-2005) – profesor, ekonomista, prawnik, wybitny dydaktyk, praktyk gospodarczy. Całe życie zawodowe związany z Katedrą Ubezpieczeń (Gospodarczych) Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu (później Akademii Ekonomicznej w Poznaniu)*. Kierownik Zakładu i Katedry w latach 1974-1987 i 1993-2005. Wypromował siedmiu doktorów. Na bogaty dorobek naukowy profesora składają się liczne monografie, artykuły naukowe, podręczniki, materiały dydaktyczne i metodyczne, prace redakcyjne, recenzje i noty bibliograficzne. Wybór najważniejszych publikacji książkowych: Regres ubezpieczeniowy (1977); System finansowy ubezpieczeń gospodarczych w Polsce (1992); Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń. Wybrane problemy (1995); Ubezpieczenia gospodarcze. Zagadnienia wybrane (red. 1995); Vademecum ubezpieczeń gospodarczych [pośrednika ubezpieczeniowego] (red. 1996); Studia ubezpieczeniowe, red. T. Sangowski, Poznań (1998), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Vademecum ubezpieczeń gospodarczych [pośrednika ubezpieczeniowego] (red. 2000); Rating jako narzędzie oceny zakładu pracy (red. 2000); Ubezpieczenia gospodarcze (red. 2001); Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń [stan i perspektywy] (red. 2001); Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej (red. 2002); Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz (współautor, 2004); Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń (red. 2005). Związany z publikacjami w „Studiach Ubezpieczeniowych” najpierw jako sekretarz redakcji, a w latach 1979-1989 jako redaktor naukowy.

*Obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu