Przejdź do głównej części

Zabezpieczenie zdrowotne i emerytalne

Zabezpieczenie spoleczne

Zabezpieczenie społeczne

Zabezpieczenie społeczne jest organizowane przez państwo w celu zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa socjalnego. Punktem wyjścia w rozważaniach na temat bezpieczeństwa socjalnego są ryzyka uznawane za społeczne. Takie ryzyka uwzględnia się między innymi w systemie ubezpieczeń społecznych. Zakres i poziom zapewnianego bezpieczeństwa wyrażają odpowiednie ustawy.
O wyższy poziom zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa socjalnego mogą zadbać same rodzinne gospodarstwa domowe, korzystając przede wszystkim z oferty ubezpieczeń prywatnych. Podejmowane na rynku ubezpieczeniowym decyzje dotyczące ubezpieczeń uzupełniających (doubezpieczenia) wymagają zarówno dostatecznej znajomości systemu zabezpieczenia społecznego, jak też umiejętności skorzystania z prywatnej ochrony ubezpieczeniowej, mogącej stanowić pożądane doubezpieczenie.
W tej części portalu skupimy się na zabezpieczeniu/ubezpieczeniu zdrowotnym (ryzyko choroby) oraz zabezpieczeniu/ubezpieczeniu emerytalnym (ryzyko starości). Inne ryzyka obejmowane tzw. katalogiem ryzyk społecznych opisujemy tylko ogólnie opisujemy i wyjaśniamy na czym one polegają.
Na temat ochrony ubezpieczeniowej związanej z innymi ryzykami zobacz adresowane części programu edukacyjnego: [Dla dzieci i młodzieży], [Dla studentów], [Dla seniorów], [Dla rodzinnych gospodarstw domowych], [Dla przedsiębiorców i menedżerów].