Przejdź do głównej części

Pośrednictwo i doradztwo

INFORMACJE KONTAKTOWE:

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych al. Jana Pawła II 34, lok. 9 (VI p.) 00-141 Warszawa
prezes: Łukasz Zoń tel.: (48) 22 828 43 49

INFORMACJE KONTAKTOWE:

Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych al. Niepodległości 124/22 02-577 Warszawa
prezes: Małgorzata Kaniewska tel.: (48) 664 411 225

INFORMACJE KONTAKTOWE:

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych al. Wiśniowa 47 53-126 Wrocław
prezes: Radosław Pęcherzewski