Przejdź do głównej części

Po szkodzie

Jak skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym?

W przypadku trudności „w dogadaniu się” z zakładem ubezpieczeń, ubezpieczający, ubezpieczony czy też uprawniony z umowy ubezpieczenia (osoba uposażona w umowie ubezpieczenia na życie na wypadek śmierci ubezpieczonego albo osoba poszkodowana domagająca się odszkodowania z ubezpieczenia oc sprawcy szkody) mogą skorzystać z usług Rzecznika Finansowego. W pierwszym rzędzie można liczyć na pomoc eksperta Rzecznika Finansowego. Zob. schemat: porada – interwencja – pomoc.
Zob. na czym polega i jak funkcjonuje polubowne rozstrzyganie sporów (postępowanie polubowne).

Zob. ewentualnie też inne instytucje ochrony konsumenta na rynku finansowym.