Przejdź do głównej części

Uprawniony z umowy ubezpieczenia

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Osoba uprawniona do uzyskania odszkodowania lub świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia. Najpowszechniej występuje uprawnienie poszkodowanego w zdarzeniu drogowym (kolizji, wypadku). Uprawnienie wynika wtedy z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadanego przez sprawcę szkody. Z ubezpieczenia sprawcy szkody poszkodowany otrzymuje odszkodowanie.
Za uprawnionego z umowy ubezpieczenia uznaje się też osobę uposażoną, która otrzyma świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Zob. uposażony.