Przejdź do głównej części
słownik kopia

Słownik

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

P

W ubezpieczeniu majątkowym suma ubezpieczenia ustalona na poziomie wartości przedmiotu ubezpieczenia. Rozróżnia się rynkową, rachunkową i odtworzeniową metody ustalania wartości przedmiotu ubezpieczenia. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej można przyjąć, że chodzi o sumę gwarancyjną nie niższą od spodziewanego pokrycia odpowiedzialności odszkodowawczej.

Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

Osoba, która wyraziła wobec dystrybutora ubezpieczeń wolę podjęcia czynności służących zawarciu przez nią umowy ubezpieczenia. Zob. dystrybutor ubezpieczeń.

Wykonywanie przez pośrednika czynności związanych z zawieraniem lub realizacją umów ubezpieczenia. Pośrednictwo ubezpieczeniowe jest wykonywane za wynagrodzeniem przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych. Zob. agent ubezpieczeniowy i broker ubezpieczeniowy.

Działania w celu zmniejszenia szkodowości (częstości występowania ryzyka oraz wielkości wypłat świadczeń i odszkodowań) lub zmniejszenia skutków zaistnienia ryzyka, polegające na finansowaniu (współfinansowaniu) przedsięwzięć o charakterze prewencyjnym (np. finansowanie urządzeń przeciwpowodziowych) i o charakterze profilaktycznym (np. finansowanie promocji zdrowia).

Wywoływanie zachowań ostrożnościowych po stronie ubezpieczonych. Premiowanie bezszkodowego przebiegu ochrony ubezpieczeniowej, obniżeniem składki przy odnawianiu ubezpieczenia. Również stosowanie w ubezpieczeniu udziału własnego, który ma zmniejszać szkodowość.

Oferowany zakres usługi dotyczącej ochrony ubezpieczeniowej.

Postępowanie antycypacyjne (uprzedzające) polegające na ochronie ubezpieczeniowej. Przezorność wynikająca z korzystania z ochrony ubezpieczeniowej.