Przejdź do głównej części

Broker ubezpieczeniowy

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pośrednik wykonujący czynności brokerskie związane z zawieraniem lub realizacją umów ubezpieczenia, działający w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Broker ubezpieczeniowy odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, poprzez które wykonuje czynności brokerskie. Broker ubezpieczeniowy podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.