Przejdź do głównej części
słownik kopia

Słownik

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ś

Kompensacja straty z tytułu umowy ubezpieczenia osobowego, dokonywana w formie kwoty pieniężnej, renty lub usługi. W przypadku ubezpieczeń osobowych istnieje możliwość kumulacji świadczeń na podstawie kilku umów ochrony ubezpieczeniowej dotyczących danego zdarzenia.

Zdawanie sobie sprawy z istnienia ryzyka oraz ze stopnia i zasięgu zagrożeń sytuacjami (stanami) ocenianymi negatywnie, wynikającymi z narażenia na ryzyko i z podejmowania ryzyka. Świadomość ryzyka może być rozpatrywana w skali jednostkowej i społecznej.