Przejdź do głównej części

Dzieci i młodzież

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Powiedzeniom „żyjemy w świecie ryzyka” czy też „jest ryzyko – jest zabawa” chcemy przeciwstawić stwierdzenie: „jest ryzyko – jest ubezpieczenie”. Nie wyklucza ono rozsądnej zabawy, a zwracamy w ten sposób uwagę na ubezpieczenie jako szczególną metodę postępowania z ryzykiem i formę zabezpieczenia przed finansowymi skutkami zaistnienia danego ryzyka. Znajomość ubezpieczeń jest ważna nie tylko dla dorosłych, ważna jest również dla dzieci i młodzieży. Czy wiesz co to jest wspólnota ryzyka? Czy wiesz, że na niej polega ochrona ubezpieczeniowa? Spróbujmy o tym porozmawiać. Wymieńmy się poglądami i opiniami na temat ubezpieczeń.