Przejdź do głównej części

Rodzinne gospodarstwa domowe

Ryzyko

Ryzyko

Żyjemy w świecie różnorodnych ryzyk i różne ryzyka podejmujemy. Dla gospodarstw domowych świadomość tego jest szczególnie ważna, gdyż chodzi o bezpieczeństwo socjalne i ekonomiczne, które powinno być rozpatrywane w kategoriach więzi rodzinnych. Czy rodzinne gospodarstwa domowe rozważają możliwość i konsekwencje zaistnienia takich ryzyk socjalnych, jak: choroba, niezdolność do pracy, śmierć żywiciela, starość? Czy w tych rozważaniach uwzględniają świadczenia, które zapewnia zabezpieczenie społeczne? Czy zwracają uwagę na dotyczące je ryzyka majątkowe? Jak rodzinne gospodarstwa domowe postępują, aby przynajmniej zmniejszyć skutki ewentualnego zaistnienia konkretnych ryzyk? Spróbujmy o tym porozmawiać.