Przejdź do głównej części

Ubezpieczenie

Zabawa dla starszych

Proponujemy Ci zabawę w pytania i odpowiedzi. Zadamy Ci kilka pytań, na które wcześniej odpowiadali uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie (uczniowie drugich klas liceum ogólnokształcącego w wieku 17-18 lat; pytania zadawali Monika Łebkowska i Tadeusz Szumlicz; imiona uczniów zostały zmienione). Spróbuj sam odpowiedzieć na zadane pytania. Potem będziesz mógł zajrzeć do odpowiedzi jakich udzielali nam uczniowie odwiedzonej przez nas szkoły. Możesz przeczytać też nasze wyjaśnienia do każdego zadanego pytania, które zamieszczamy w ramce. Zabaw się z nami i sprawdź swoją wiedzę ☺

Odpowiedzi koleżanek i kolegów:

 • Ubezpieczenie to jest zawarcie pewnej umowy, dzięki której w przypadku jakichś wydarzeń możemy uzyskać pieniądze jako rekompensatę; na przykład, jeżeli ubezpieczymy dom i w tym domu wybuchnie pożar to dostaniemy pieniądze na remont lub odbudowę (Maja)
 • Jest to forma zabezpieczenia (Ania)
 • Taki „spokój duszy” (Adam)

Wyjaśnienie:

Ubezpieczenie to forma zabezpieczenia finansowego przed niekorzystnymi skutkami zaistnienia zdarzeń losowych. Taki jest ogólny wydźwięk odpowiedzi udzielanych przez pytaną młodzież

Odpowiedzi koleżanek i kolegów:

 • Ubezpieczenie konsoli do gier, komputerów (Kacper)
 • Ubezpieczenie zdrowotne, składka na NFZ (Adam)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (Paweł)
 • Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (Kasia)
 • Ubezpieczenie sprzętu w gospodarstwie rolnym (Ola)
 • Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego (Ola)
 • Ubezpieczenie domu, mieszkania; słyszałam, że jakby ktoś złamał rękę na podwórku to też otrzymałby odszkodowanie, ale nie wiem, czy to się ze sobą łączy, czy nie (Maja)
 • Pakiety zdrowotne dla pracowników (Kacper)
 • Ubezpieczenie na życie (Ania)
 • Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy (Ania)
 • Ubezpieczenie pobytu w szpitalu za granicą, leczenia (Maja)
 • Ubezpieczenie wyjazdów na narty, na wypadek uszkodzenia ciała, wyrządzenia komuś krzywdy, zniszczenia mu nart (Piotr)
 • Ubezpieczenie paczek (Krystian)
 • Ubezpieczenie telefonu od zniszczenia (Antoni)
 • Ubezpieczenia sprzętu AGD (Ania)

Wyjaśnienie:

Znajomość rodzajów ubezpieczeń jest wśród uczniów bardzo duża. Zwraca uwagę na ogół poprawne nazywanie poszczególnych ubezpieczeń oraz wymienienie ich obszernego zestawu przedmiotowego.

Odpowiedzi koleżanek i kolegów:

 • Broker ubezpieczeniowy proponuje najlepszą ofertę, na przykład najlepszy sposób na ochronę zdrowia (Maja)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Adam)
 • Ubezpieczyciele – AXA, Aviva, PZU, Warta – sprawujący ochronę majątkową i życiową, osobistą (Adam, Kacper, Paweł, Piotr)

Wyjaśnienie:

Znajomość systemu ubezpieczeń jest wśród uczniów raczej pobieżna. Wiedzą, że na rynku ubezpieczeniowym występują zakłady ubezpieczeń i pośrednicy ubezpieczeniowi. Natomiast nie dostrzegają, że rynek ubezpieczeniowy jest regulowany, że występują na nim instytucje, które nad nim sprawują nadzór; instytucje, które zapewniają gwarancje dla ochrony ubezpieczeniowej; instytucje, które reprezentują ubezpieczonych i zakłady ubezpieczeń.

Odpowiedzi koleżanek i kolegów:

 • Ubezpieczenie na przyszłość, na starość, kiedy już nie będziemy mogli pracować i będziemy mieli emeryturę (Kacper)

Wyjaśnienie:

Odpowiedzi dotyczące ubezpieczenia społecznego ograniczają się do problemu emerytalnego. W odpowiedziach na poprzednie pytanie pojawił się jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To ta instytucja dysponuje Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, na który są wpłacane składki i z którego są wypłacane świadczenia, nie tylko emerytalne. Należy wymienić choćby zasiłki chorobowe, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne.

Odpowiedzi koleżanek i kolegów:

 • Uważam że kwota ubezpieczenia nie jest adekwatna do wagi problemu, na przykład w naszym szkolnym ubezpieczeniu śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego wynosi 14.000 zł za ludzkie życie i to jest śmieszne (Ania)

Wyjaśnienie:

Na to pytanie pada tylko jedna konkretna odpowiedź, odnosząca się do ubezpieczenia, które uczniowie dobrze znają. W tej odpowiedzi zauważa się bardzo ważny problem sumy ubezpieczenia, na jaką zawierane jest ubezpieczenie. Trzeba wiedzieć, że niskie sumy oznaczają zapłacenie mniejszej składki, ale zbyt niskie sumy skutkują niezadawalającą wysokością świadczenia czy odszkodowania. To jest realny problem ubezpieczeń szkolnych.

Odpowiedzi koleżanek i kolegów:

 • Od sumy ubezpieczenia (Kacper)
 • Od rodzaju ubezpieczenia i tego co ubezpieczamy (Ola)
 • Od środowiska, na przykład przy ubezpieczeniu od powodzi, czy na tym terenie są powodzie (Adam)
 • Od ryzyka (Antoni)
 • W ubezpieczeniu OC pojazdu: od tego jakim jesteśmy kierowcą, od wieku kierowcy, jak często mamy wypadki, jakim pojazdem się poruszamy, pojemności silnika (Maja, Paweł, Piotr)
 • W ubezpieczeniu AC: od wartości pojazdu (Kacper)

Wyjaśnienie:

W odpowiedziach na to pytanie okazuje się, że znaczenie sumy ubezpieczenia nie jest dla uczniów obce. Bardzo dobre jest postrzeganie zależności wysokości składki ubezpieczeniowej od ryzyka i związku między sumą ubezpieczenia a wysokością składki.

Odpowiedzi koleżanek i kolegów:

 • Kiedyś złamałam rękę i otrzymałam odszkodowanie z ubezpieczenia, ale nie była to jakaś zawrotna kwota i na pewno nie pokryła kosztów leczenia (Ania)
 • Moi rodzice ubezpieczyli dom, i kiedy zepsuła się nam drukarka, dostaliśmy pieniądze na nową, i była to większa kwota, niż ta stara drukarka była warta (Maja)
 • Niektórzy ludzie celowo powodują zdarzenia, na przykład podpalają swoje domy, fabryki, po to, aby uzyskać odszkodowanie (Ola)
 • Od sumy ubezpieczenia (Antoni)
 • Od wysokości poniesionej szkody (Maja)
 • Od stopnia, od procentu uszczerbku na zdrowiu (Piotr)
 • Od wartości przedmiotu ubezpieczenia (Kasia)

Wyjaśnienie:

W odpowiedziach na to pytanie są wszechstronne i dość dobrze opisują i wyjaśniają problem wysokości odszkodowania. Należy jednak zwrócić uwagę na ogólną zasadę, która mówi, że wypłata odszkodowani zależy od zakresu pokrycia ubezpieczeniowego, a więc od relacji sumy ubezpieczenia na jaką ubezpieczyliśmy dany przedmiot a wartością tego przedmiotu. Pełne pokrycie ubezpieczeniowe występuje wtedy, gdy suma ubezpieczenia jest równa wartości przedmiotu ubezpieczenia. Gdy suma ubezpieczenia jest mniejsza od wartości przedmiotu ubezpieczenia, to mówimy o niedoubezpieczeniu.

Odpowiedzi koleżanek i kolegów:

 • W szkole podstawowej nauczyciele przypominali nam, czy już zapłaciliśmy ubezpieczenie i ostrzegali, że jak nie zapłacimy ubezpieczenia, to nie pojedziemy na wycieczkę (Maja)
 • W gimnazjum wspominane było o ubezpieczeniach na wiedzy o społeczeństwie (Ania)
 • W szkole średniej na podstawach przedsiębiorczości była mowa o ubezpieczeniach, na godzinach wychowawczych (Paweł, Maja)
 • Na podstawach przedsiębiorczości poznaliśmy tylko podstawy ubezpieczeń, czysto teoretycznie, odbyły się 2-3 lekcje na temat ubezpieczeń w cyklu nauczania (Ola)
 • Lekcji było trochę więcej (inni uczniowie)
 • To, ile mówi się o ubezpieczeniach, finansach, zależy też od nauczyciela, jak prowadzi lekcję, czym nauczyciel się interesuje (Kacper, Adam)
 • Jeśli ktoś uprawia sport może dowiedzieć się o ubezpieczeniach na zajęciach sportowych od trenera (Kacper)

Wyjaśnienie:

Okazuje się, że w zdobywaniu wiedzy o ubezpieczeniach – co jest zrozumiałe – dominuje szkoła. Elementy tej wiedzy pojawiają się na różnych zajęciach szkolnych. Ubezpieczenia są przywoływane, gdy chodzi o tzw. ubezpieczenie szkolne. Należy zwrócić uwagę na opinie i oceny tego, co można nauczyć się na zajęciach z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Odpowiedzi koleżanek i kolegów:

 • Są potrzebne (wszyscy uczniowie)
 • Tak, żeby myśleć też o swojej rodzinie i zabezpieczyć swoich bliskich (Ania)
 • Niektórzy uważają, że ubezpieczenia obowiązkowe, społeczne niekoniecznie są potrzebne, ponieważ wpłacamy składki, a potem otrzymujemy jakieś niewielkie pieniądze, np. niską emeryturę po wielu przepracowanych latach (Ania, Adam)

Wyjaśnienie:

Okazuje się, że potrzeba ubezpieczeń jest jednoznaczna. Jest też ważne wyjaśnienie, że chodzi o zabezpieczenie swoich bliskich. Natomiast należy zwrócić uwagę, na wątpliwość dotyczącą ubezpieczeń społecznych. Otóż należy zauważyć, że nasze podstawowe zabezpieczenie jest związane właśnie z systemem ubezpieczeń społecznych. Dobrze jest wiedzieć, na jakie świadczenia z tego systemu możemy liczyć dana rodzina, w określonych sytuacjach życiowych. Wtedy o wyższy poziom zabezpieczenia można zadbać korzystając z prywatnej ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedzi koleżanek i kolegów:

 • Opierając się tylko na wiedzy szkolnej nie wiedzielibyśmy jak korzystać z ubezpieczeń (Ania)
 • Szkoła to czysta teoria i w praktyce to chyba byśmy tego nie zastosowali (Maja)
 • Sami musimy się tym tematem też zainteresować, a nie polegać tylko na tym, co nam mówią nauczyciele (Ania)

Wyjaśnienie:

Można by te odpowiedzi pozostawić bez komentarza. Chodzi jednak o mocniejsze podkreślenie tego, że – nie lekceważąc edukacji szkolnej – powinniśmy zwiększać możliwości dotarcia do przystępnej pozaszkolnej edukacji ubezpieczeniowej.

Odpowiedzi koleżanek i kolegów:

 • Można by prowadzić takie zajęcia, dla kogo jakie ubezpieczenie byłoby najlepsze, co robi na co dzień i które ubezpieczenie jest dla niego (Maja)

Wyjaśnienie:

W tej odpowiedzi kryje się słuszna sugestia, aby w nauczaniu występowały wyraźne odwołania do praktyki. Warto jednak zauważyć, że to nazywa się „czystą teorią” jest też ważne. Trzeba wiedzieć, co to jest świadomość ryzyka i przezorność ubezpieczeniowa. Trzeba wiedzieć, że ubezpieczenie polega na wspólnocie ryzyka. Trzeba wiedzieć, że podstawowym zadaniem zakładu ubezpieczeń jest zorganizowanie takiej wspólnoty ryzyka i wypłata świadczeń jej poszkodowanym uczestnikom. Trzeba też wiedzieć, że działalność ubezpieczeniowa jest prowadzona na prawnie ściśle określonych zasadach.