Przejdź do głównej części

Studenci

Ryzyko

Ryzyko

Istnieją bardzo różne definicje ryzyka. Ryzyko można utożsamiać z niebezpieczeństwem. Ryzyko może być stanem niepewności. Ryzyko może być utożsamiane ze stratą. Ryzyko można wyrazić poprzez prawdopodobieństwo jego zaistnienia i wielkości straty. Ryzyko można potraktować jako dyspersję rezultatów oczekiwanych a rzeczywistych. Ryzyko może być rozważane jako prawdopodobieństwo rezultatu innego niż oczekiwany. Ryzykiem można nazywać przedmiot ubezpieczenia. Zarządzanie ryzykiem jest przejawem świadomego, z reguły aktywnego, podejścia do ryzyka. Typologie ryzyka, identyfikacje podmiotowa i przedmiotowa ryzyka oraz pomiar ryzyka pozwalają lepiej dostosować metody zarządzania (postępowania z) ryzykiem.