Przejdź do głównej części

Ubezpieczenie

Ubezpieczenia naszymi oczami

Opinie na temat ubezpieczeń wygłaszane przez inne osoby mogą potwierdzać nasze poglądy albo być z naszymi poglądami sprzeczne; mogą również być inspirujące i skłaniać do przemyśleń. Najpierw prosimy o samodzielne odpowiedzi na poniższe pytania, a następnie sprawdzenie, jak na pytania dotyczące ubezpieczeń gospodarstwa domowego odpowiadali uczestnicy jednego z wywiadów.
(Z badań focusowych na temat doubezpieczenia, przeprowadzonych w Lublinie, Łodzi i Warszawie, w ramach projektu nr 2013/11/B/HS4/02160, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki)

Odpowiedzi:

  • To, że w razie jakiegoś nieszczęśliwego wypadku mam coś gwarantowane.
  • Zabezpieczenie bardziej.
  • Wpłacanie swoich pieniędzy, że może później, w razie jakiejś potrzeby, coś z tych pieniędzy dostaniemy z powrotem.
  • Dla mnie jakiś domokrążca nachalnie sugerujący, że mam coś podpisać, bez czytania umowy.
  • Dla mnie to jest gwarancja.
  • Obowiązek też, OC, NNW. Zawsze gdzieś to ubezpieczenie mamy.

Odpowiedzi:

  • Ubezpieczenia na życie i niezdolność do pracy.
  • Koszty leczenia, pobyt w szpitalu.
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Odpowiedzi:

  • Najlepsze są takie proste ubezpieczenia, nie mają możliwości tych wykluczeń i kombinowania. Tym większy pakiet ubezpieczeniowy, tym niższa cena, tym mniejsze zaufanie budzi.