Przejdź do głównej części

Zabezpieczenie emerytalne

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Tutaj odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania (ang. FAQ – Frequently Asked Questions), również na pytania zadawane nam na Facebooku.
Jeżeli udzielona odpowiedź jest niezadowalająca lub budzi wątpliwości, prosimy o zwrócenie nam na to uwagi. Odpowiedź uzupełnimy lub szerzej wyjaśnimy albo poprawimy.

Co to jest stopa zastąpienia?

Stopa zastąpienia to w systemie zabezpieczenia społecznego zawsze procentowa relacja świadczenia do straty (najczęściej straty wynagrodzenia, z powodu bezrobocia, niezdolności do pracy, śmierci żywiciela, zakończenia aktywności zawodowej).
W systemie emerytalnym indywidualna stopa zastąpienia to relacja pierwszej emerytury do ostatniego wynagrodzenia. Natomiast ogólna stopa zastąpienia to procentowa relacja średniej emerytury do średniego wynagrodzenia. Najogólniej zatem stopa zastąpienia obrazuje, w jakim stopniu nasze wynagrodzenia są zastępowane emeryturami.
(TS.)