Przejdź do głównej części

Zabezpieczenie emerytalne

Elementy repartycyjne systemu

Elementy repartycyjne systemu to rozwiązania, w których uprawnienia do świadczeń emerytalnych polegają na zobowiązaniach międzypokoleniowych. Ogół tych rozwiązań stanowi część repartycyjną systemu zabezpieczenia emerytalnego.