Przejdź do głównej części

Ubezpieczenie

– Idea ubezpieczenia

Idea ubezpieczenia odwołuje się do wspólnoty ryzyka. Chodzi o organizację i funkcjonowanie ubezpieczeniowej wspólnoty ryzyka.
Zob. poniższy schemat stopniowo klikając w prezentację.