Przejdź do głównej części

Przedsiębiorcy i menedżerowie

Ryzyko

Ryzyko

Należy przyjąć, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się przede wszystkim z podejściem pozytywnym do ryzyka, czyli z podejmowaniem tzw. ryzyk spekulatywnych, co zakłada – jeżeli takie ryzyko nie zaistnieje – uzyskanie korzyści z prowadzonej działalności gospodarczej, z dokonanej inwestycji. Mówi się, że „bez ryzyka nie ma korzyści”. Ryzyka spekulatywne (niepomyślna zmiana kosztów, cen, indeksów) są jednak nieubezpieczalne.

W naszych rozważaniach chodzi natomiast o ryzyka ubezpieczalne. Są nimi tzw. ryzyka czyste. Przyjmujemy negatywne podejście do realizacji ryzyka jako możliwego zagrożenia bezpieczeństwa finansowego, dla podmiotów ekonomicznych (gospodarstwa domowego albo przedsiębiorstwa), w przyszłości zaistniałym skutkiem zdarzenia losowego, wyrażanym nieakceptowaną stratą w posiadanych lub spodziewanych przez dany podmiot zasobach. Innymi słowy, postrzegane/identyfikowane zagrożenie może spowodować stratę w zasobach przedsiębiorstwa, danej firmy. Ewentualne tego negatywne konsekwencje dotyczą zarówno zasobów posiadanych (np. zniszczenie urządzenia produkcyjnego), jak też utraty spodziewanych korzyści (np. strata przychodu spowodowana przerwaniem produkcji). Brak realizacji zagrożenia oznacza utrzymanie dotychczasowego stanu zasobów, ale dobrze wiemy, że występowanie różnorodnych szkód w działalności gospodarczej jest rzeczą normalną. Skutecznym i efektywnym zabezpieczeniem przed ich finansowymi skutkami mogą być ubezpieczenia.

Spróbujmy porozmawiać o tych dwóch podejściach do ryzyka (pozytywnego/spekulatywnego oraz negatywnego/czystego) w zarządzaniu biznesem.