Przejdź do głównej części

Przedsiębiorcy i menedżerowie

Ryzyko

Ryzyko

Należy przyjąć, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się przede wszystkim z podejściem pozytywnym do ryzyka, czyli z podejmowaniem tzw. ryzyka spekulatywnego, co zakłada – jeżeli takie ryzyko nie zaistnieje – uzyskanie korzyści z prowadzonej działalności gospodarczej, z dokonanej inwestycji. Mówi się, że „bez ryzyka nie ma korzyści”. Ryzyka spekulatywne (niepomyślna zmiana cen, spadek indeksów) są jednak nieubezpieczalne.

W naszych rozważaniach chodzi natomiast o ryzyka ubezpieczalne. Są nimi tzw. ryzyka czyste. Przyjmujemy, że takie ryzyko to postrzegane/identyfikowane zagrożenie zdarzeniem, którego wystąpienie (zaistnienie) spowoduje stratę w zasobach przedsiębiorstwa, danej firmy. Negatywne tego konsekwencje mogą dotyczyć zarówno zasobów posiadanych (np. zniszczenie urządzenia produkcyjnego), jak też utraty spodziewanych korzyści (np. strata przychodu spowodowana przerwaniem produkcji). Brak takich zdarzeń oznacza utrzymanie dotychczasowego stanu zasobów, ale dobrze wiemy, że występowanie różnorodnych szkód w działalności gospodarczej jest rzeczą normalną. Skutecznym i efektywnym zabezpieczeniem przed ich finansowymi skutkami mogą być ubezpieczenia.

Spróbujmy porozmawiać o tych dwóch podejściach do ryzyka (pozytywnego/spekulatywnego oraz negatywnego/czystego) w zarządzaniu biznesem.