Przejdź do głównej części

Ryzyko spekulatywne (ang. speculative risk)

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Najogólniej: możliwe zagrożenie dla korzyści oczekiwanych przez dany podmiot. Ryzyko „wkalkulowane” w prowadzoną działalność gospodarczą lub podejmowane decyzje inwestycyjne. Ryzyko zaistnieje jako stan rzeczy oceniany negatywnie lub nieakceptowany, gdy określona aktywność ekonomiczna nie da oczekiwanego dochodu lub oczekiwanej stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału, z powodu niekorzystnej dla danego podmiotu ekonomicznego zmiany: kosztu, ceny, indeksu. Ryzyko z założenia nieobejmowane ochroną ubezpieczeniową (nieubezpieczalne), ponieważ jego niezaistnienie daje korzyści oczekiwane przez dany podmiot. Por. ryzyko czyste. Zob. ryzyko – podejście pozytywne.
(TS.)