Przejdź do głównej części
słownik kopia

Słownik

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

L

Czynności dokumentujące odpowiedzialność za szkodę i ustalające wysokość odszkodowania lub świadczenia.

Kwota, do której ubezpieczyciel zapewnia pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem konkretnego zdarzenia i powstałych w związku z nim strat. Limit finansowy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń dotyczący strat związanych z określonym zdarzeniem.