Przejdź do głównej części

Ryzyko

Nauczmy się żyć z ryzykiem

O ryzyku możemy myśleć pozytywnie i negatywnie.
Myślimy pozytywnie, gdy podjęcie ryzyka jest warunkiem uzyskania jakichś korzyści. Organizujemy działalność gospodarczą z myślą o zysku, a zatem o podjętym ryzyku myślimy wtedy pozytywnie. Jednakże nie zawsze pieniądze zainwestowane w działalność gospodarczą przynoszą zysk. Nie przynoszą zysku z powodu zaistnienia ryzyka. Ryzykiem było podjęcie nietrafnej decyzji dotyczącej działalności gospodarczej. Mówimy wtedy o ryzyku inwestycyjnym, którego zaistnienie spowoduje stratę. Podejmowane ryzyko inwestycyjne należy więc dobrze przemyśleć.

Niekiedy podejmujemy ryzyko, aby doznać jakichś emocji, doświadczyć jakichś nadzwyczajnych przeżyć. Na ogół znamy przecież powiedzenie „jest ryzyko jest zabawa”. Dlatego, na przykład, decydujemy się na uprawianie sportów ekstremalnych, wybieramy się w nieznany i trudny teren. Z powodu takich ryzyk, związanych z osiąganiem emocji i przeżyć, konieczne jest wykazanie pewnego stopnia ostrożności i odpowiedzialności.

Naszemu codziennemu życiu towarzyszą różnego rodzaju zagrożenia. Uświadomione zagrożenie, z którego zdajemy sobie sprawę, którego ewentualne zaistnienie oceniamy negatywnie jest ryzykiem. Jeżeli mówimy: „żyjemy w świecie ryzyk”, to nauczmy się w takim świecie żyć. Pytanie: jak postępować, wiedząc choćby o takich zdarzeniach, jak: choroba, inwalidztwo, zniszczenie rzeczy, odpowiedzialność cywilna za wyrządzoną komuś szkodę. Zaistnienie takich ryzykownych zdarzeń powoduje szkody i straty, również w tym sensie, że musimy ponieść związane z tym koszty.

Doceniajmy oczywiście zachowania i postępowanie o charakterze ostrożnościowym, prewencyjnym i profilaktycznym (nie przechodźmy ulicy – nawet po pasach – wpatrując się w komórkę lub ze słuchawkami na uszach; na żaglówkę nie wsiadajmy bez kapoka; dbajmy o zdrowie, itp.).

Musimy również wiedzieć, że są ubezpieczenia. Z ubezpieczeń warto korzystać, gdyż umożliwiają pokrycie lub minimalizowanie powstałych strat (szkód). Wiemy o ubezpieczeniach szkolnych. Wiemy o ubezpieczeniu mieszkania. Wiemy, że są ubezpieczenia turystyczne uwzględniające amatorskie uprawianie sportu. Wiemy o możliwości ubezpieczenia komórki czy tabletu na wypadek ich uszkodzenia lub zniszczenia.
Jest wiele ubezpieczeń! Zastanów się, może Ty czy Twoi rodzice powinniście z któryś z nich korzystać.
(TS.)