Przejdź do głównej części
czasopisma kopia

Czasopisma

Wiadomości Ubezpieczeniowe

Najstarsze (powstało w 1947 r.) naukowe czasopismo ubezpieczeniowe, ostatnio skupione na zagadnieniach prawnych. Tylko forma elektroniczna.

Prawo Asekuracyjne

Kwartalnik naukowy poświęcony prawnym zagadnieniom ubezpieczeń, ale nieunikający ekonomicznych i społecznych aspektów ochrony ubezpieczeniowej.

Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych

Kwartalnik naukowy opisujący i wyjaśniający ochronę ubezpieczeniową z punktu widzenia klienta i konsumenta, w kontekście rynku finansowego.

Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka

Kwartalnik naukowy opisujący i wyjaśniający społeczne aspekty ochrony ubezpieczeniowej i systemu ubezpieczeń społecznych. Łatwy dostęp!

Gazeta Ubezpieczeniowa

Aktualne informacje i komentarze dotyczące problematyki ubezpieczeniowej, w rytmie dziennym i tygodniowym. Akcje promujące ochronę ubezpieczeniową.

Dziennik Ubezpieczeniowy

Najbardziej aktualne informacje i komentarze na temat najszerzej traktowanego rynku ubezpieczeniowego. Forma elektroniczna. WYMÓG PRENUMERATY.