Przejdź do głównej części

Zabezpieczenie zdrowotne

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Tutaj odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania (ang. FAQ – Frequently Asked Questions), również na pytania zadawane nam na Facebooku.
Jeżeli udzielona odpowiedź jest niezadowalająca lub budzi wątpliwości, prosimy o zwrócenie nam na to uwagi. Odpowiedź uzupełnimy lub szerzej wyjaśnimy albo poprawimy.

Na czym polegają ubezpieczenia zdrowotne odszkodowawcze i nieodszkodowawcze?

To zależy od tego w jakiej formie uzyskujemy świadczenie. Możemy je otrzymywać w postaci pełnego pokrycia kosztów usługi medycznej (zdrowotnej). Ubezpieczyciel finansuje wtedy usługę świadczeniodawcy. Wtedy mówimy o ubezpieczeniu zdrowotnym odszkodowawczym. Możemy też otrzymywać świadczenie w umówionej formie pieniężnej (np. świadczenie pieniężne w określonej wysokości za każdy dzień pobytu w szpitalu). Wtedy mówimy o ubezpieczeniu zdrowotnym nieodszkodowawczym.
(TS.)

Dlaczego ubezpieczenia zdrowotne są oferowane przez zakłady ubezpieczeń z Działu I i Działu II działaności ubezpieczeniowej?

Najogólniej można powiedzieć chodzi o ubezpieczenia zdrowotne długoterminowe (Dział I) i o ubezpieczenia zdrowotne krótkoterminowe (Dział II). Ubezpieczenia krótkoterminowe mogą być w ustalonej formie odnawiane (kontynuowane).
(TS.)