Przejdź do głównej części

Zabezpieczenie emerytalne

Zasada obliczania emerytury

Nasze zabezpieczenie finansowe na okres starości będzie zależało przede wszystkim od wysokości emerytury i zgromadzonych oszczędności.
Ogólna zasada obliczania emerytury jest dość prosta. Wysokość emerytury zależy od:
(1) wcześniej zapłaconych składek emerytalnych, od nich bowiem bezpośrednio zależą nasze przyszłe uprawnienia emerytalne (repartycyjne i kapitałowe) systematycznie zapisywane na indywidualnych kontach i subkontach w ZUS, oraz
(2) wieku przejścia na emeryturę, bo od tego wieku zależy przeciętne dalsze trwanie życia osób w danym wieku (60, 65, 67… lat), które bierze się pod uwagę przy obliczaniu emerytury.
Chodzi też o zrozumienie, od czego zależy tzw. stopa zastąpienia (zastąpienie wynagrodzenia emeryturą), o której tak dużo się słyszy. Otóż należy zauważyć, że decyduje o niej wiek w jakim kończymy aktywność zawodową i przechodzimy na emeryturę. Wydłużenie aktywności zawodowej znacznie zwiększa zastąpienie wynagrodzenia emeryturą.

Oszczędności dodatkowe, gromadzone na okres emerytalny, najczęściej będą pochodziły z wpłat dokonywanych do wymienionych już programów i planów oszczędnościowych, występujących obecnie w formie PPE, IKE, IKZE, DFE, a najpowszechniej w formie PPK.
Zob. poniższy schemat obliczania emerytury i znaczenia dochodów uzupełniających (należy stopniowo klikać w prezentację).