Przejdź do głównej części

Ryzyko

Zabawa dla starszych

Proponujemy Ci zabawę w pytania i odpowiedzi. Zadamy Ci kilka pytań, na które wcześniej odpowiadali uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie (uczniowie drugich klas liceum ogólnokształcącego w wieku 17-18 lat; pytania zadawali Monika Łebkowska i Tadeusz Szumlicz; imiona uczniów zostały zmienione). Spróbuj sam odpowiedzieć na zadane pytania. Potem będziesz mógł zajrzeć do odpowiedzi jakich udzielali nam uczniowie odwiedzonej przez nas szkoły. Możesz przeczytać też nasze wyjaśnienia do każdego zadanego pytania, które zamieszczamy w ramce. Zabaw się z nami i sprawdź swoją wiedzę ☺

Odpowiedzi koleżanek i kolegów:

 • Poczucie spokoju (Paweł)
 • Brak zagrożenia (Ola)
 • Jakiś punkt zaczepienia (Ania)
 • Kojarzy mi się z domem, czujemy się bezpiecznie w domu (Adam)
 • Komfort (Ania)
 • Posiadanie zabezpieczenia, np. finansowego (Kacper)
 • Coś stabilnego (Maja)

Wyjaśnienie:

Powinieneś zwrócić uwagę na to, że bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i grup społecznych. Brak bezpieczeństwa wywołuje u ludzi niepokój, obawy, lęk, niepewność, gdyż wiąże się z utratą czegoś ważnego: życia, zdrowia, zatrudnienia, dóbr materialnych, a także zaufania, szacunku czy czyichś uczuć. Bezpieczeństwo można oczywiście rozważać w różnych skalach społecznych. Można mówić o bezpieczeństwie: globalnym, narodowym, lokalnym, w szkole, rodzinnym, osobistym. Zauważ, że pytani uczniowie kojarzyli bezpieczeństwo, zarówno z jakimś stanem ogólniejszym, jak też z sytuacją bardziej określoną.
Zwróć szczególną uwagę na potrzebę bezpieczeństwa socjalnego i ekonomicznego, która wiąże się z warunkami życia Twojej rodziny. Poczucie bezpieczeństwa w tym zakresie powinny zwiększać posiadane ubezpieczenia.

Odpowiedzi koleżanek i kolegów – 

zagrożenie to:

 • Poczucie lęku, strachu (Adam)
 • Ucieczka przed czymś (Kacper)
 • Niepewność (Ania)
 • Ryzyko (Kasia);

źródła zagrożenia to:

 • Obcy ludzie (Paweł)
 • Brak zaufania (Krystian)
 • Sytuacja losowa, wypadek (Ania)
 • Niestabilność (Adam)

Wyjaśnienie:

Bardzo ważna byłaby znajomość wszystkich zagrożeń zdarzeniami o negatywnych skutkach. Niestety, nawet z poważnych zagrożeń możemy nie zdawać sobie sprawy.
Uczniowie wymieniali zagrożenia i źródła zagrożeń bardzo ogólnie, przybliżając się do uznawania zagrożeń za ogólnie rozumiane ryzyka.
Zauważ, że znajomość ubezpieczeń pozwala „odkrywać” zagrożenia i źródła zagrożeń, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, oraz bliżej definiować ryzyka.

Odpowiedzi koleżanek i kolegów:

 • Postawienie czegoś na jedną kartę (Kacper)
 • Sytuacja, w której nie jesteśmy pewni skutków naszego działania (Maja)
 • Sytuacja, w której możemy odnieść korzyści albo wielkie straty (Antoni)
 • Ryzyko może dotyczyć inwestorów (Ania)
 • Nie jesteśmy jakiejś odpowiedzi pewni więc ryzykujemy i wybieramy tę, która wydaje nam się że jest poprawna (Antoni)

Wyjaśnienie:

Ryzyko to uświadamiane zagrożenie zdarzeniem, którego zaistnienie spowoduje negatywne dla nas skutki.
Uczniowie wymieniali w zasadzie tylko ryzyka tzw. spekulatywne oraz ogólne skutki ich ewentualnego zaistnienia.
Ryzyko spekulatywne to takie, którego zaistnienie powoduje straty, ale jego niezaistnienie przysparza istotne korzyści. Ryzyka spekulatywne kojarzone są z podejmowaniem działalności gospodarczej lub z inwestowaniem. Ryzyka spekulatywne są z reguły nieubezpieczalne.
Ryzyka uznawane za ubezpieczalne, to ryzyka tzw. czyste, których zaistnienie powoduje straty, a ich niezaistnienie nie przynosi dodatkowych korzyści. Negatywne skutki takich ryzyk mogą być pokrywane odszkodowaniami lub kompensowane świadczeniami z posiadanego ubezpieczenia.

Odpowiedzi koleżanek i kolegów:

 • Ryzyko wybrania złej drogi w życiu  (Kasia)
 • Ryzyko utraty danej rzeczy (Magda)
 • Ryzyko zachorowania (choroba to koszty, które trzeba ponieść na leczenie, rehabilitację) (Adam)

Wyjaśnienie:

Można powiedzieć, że katalog ryzyk i wynikających z nich zdarzeń jest bardzo szeroki.
Wyliczanka jaką przedstawili uczniowie jest bardzo skromna, chociaż uogólnienie myśli zawartych w odpowiedziach pozwoliłoby na systematyczne poszerzanie listy ryzyk i wynikających z nich zdarzeń, uznawanych za niekorzystne.

Odpowiedzi koleżanek i kolegów:

 • Na przykład przez ubezpieczenie w szkole, łatwiej jest potem podjąć leczenie, ponieważ dostaniemy pieniądze z ubezpieczenia, na rehabilitację, leki, ubezpieczenie daje nam komfort psychiczny (Adam)
 • Bycie ostrożnym (Adam)
 • Na pewne rzeczy nie mamy wpływu, bo często jest to nie nasza wina tylko kogoś innego, czegoś innego i wtedy nie ważne jest czy my jesteśmy ostrożni czy nie (Ania)
 • Jednak ostrożność zwiększa prawdopodobieństwo niewystąpienia takich skutków (Antoni)
 • Można na przykład nie przechodzić na czerwonym świetle, ale możemy przechodzić na zielonym, a jakiś kierowca nas potrąci mimo to (Ania)
 • Jednak jest mniejsze prawdopodobieństwo wypadku, gdy przechodzimy na zielonym świetle (Antoni)
 • Podchodzenie do wszystkiego z „zimną głową”, korzystanie z porad, sprawdzanie, przeprowadzenie rozpoznania danej sprawy, zagadnienia (Paweł)
 • Niepodejmowanie ryzyka (Ania)
 • Czasami trzeba ryzyko podjąć (Paweł)

Wyjaśnienie:

Są różne metody zabezpieczenia przed skutkami zaistnienia ryzyk.
Uczniowie już na pierwszym miejscu zwrócili uwagę na znane im ubezpieczenie szkolne. W swoich odpowiedziach dużo uwagi poświęcili na zachowania ostrożnościowe i działania prewencyjne, na zapobieganie realizacji ryzyk.
Jedną z metod zabezpieczenia przed skutkami zaistnienia ryzyk jest skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej. Uczniowie wymienili jednak tylko ubezpieczenie szkolne.

Odpowiedzi koleżanek i kolegów:

 • Są to zdarzenia, na które nie mamy wpływu, są niezależne od nas, które zdarzają się przez inną osobę (Antoni)
 • Wszystko, co nie zależy od naszych własnych decyzji (Antoni)
 • Źródłem zdarzenia losowego mogą być na przykład warunki pogodowe, usterki fabryczne urządzeń (Maja)
 • Powodzie (Ania)

Wyjaśnienie:

Zdarzenie losowe jest niezależnym od woli danej osoby zdarzeniem przyszłym i niepewnym. Zdarzenia losowe powodujące jakieś straty mogą być obejmowane ubezpieczeniem.
Odpowiedzi uczniów były nieprecyzyjne.

Odpowiedzi koleżanek i kolegów:

 • Śmierć (Adam)
 • Uszczerbek na zdrowiu (Krystian)
 • Straty materialne (Maja)
 • Depresja (Kacper)

Wyjaśnienie:

Jak wcześniej podkreślano, zdarzenia losowe powodujące jakieś straty mogą być obejmowane ubezpieczeniem. Charakter możliwych strat, wynikających z zaistnienia zdarzeń losowych, był określany przez uczniów dość dokładnie.