Przejdź do głównej części
artykuły kopia

Artykuły

KLIENT NA CYFROWYM RYNKU UBEZPIECZENIOWYM

Autor:
Jerzy Łańcucki

Analiza wymagań i potrzeb klienta w procesie dystrybucji ubezpieczeń

Autorzy:
Anna Tarasiuk, Bartosz Wojno

Ustandaryzowany dokument według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – zasady tworzenia i znaczenie prawne

Autor:
Marcin Orlicki

Dyskredytacja rozwiązań kapitałowych w systemie zabezpieczenia emerytalnego (artykuł recenzyjny)

Autor: Tadeusz Szumlicz

Skutki prawne nieudzielenia w terminie odpowiedzi na reklamację klienta podmiotu rynku finansowego

Autor:
Ewa Bagińska