Przejdź do głównej części

Refleksje nad pojęciem ryzyka

Autor:
Józef Michalak

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, zeszyt 1 (ROK LXVI)

J. Michalak, Refleksje nad pojęciem ryzyka