Przejdź do głównej części

Ubezpieczenie

Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe

W gospodarce rynkowej organizacja podejmująca działalność (produkcyjną, usługową) jest przedsiębiorstwem.

Przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym jest zakład ubezpieczeń (stosowane określenie w Kodeksie cywilnym: ubezpieczyciel).

Zakład ubezpieczeń może wykonywać działalność ubezpieczeniową wyłącznie w formie
spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych albo spółki europejskiej.

Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe wykonujące działalność w formie spółki akcyjnej ma obowiązek i wyłączne prawo używania w firmie wyrazów „zakład ubezpieczeń” albo „towarzystwo ubezpieczeń”.

Szczególną formą prowadzenia działalności ubezpieczeniowej jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.