Przejdź do głównej części

Seniorzy

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Chcemy zwrócić uwagę na ubezpieczenie jako metodę postępowania z ryzykiem. Ubezpieczenie jest szczególną formą zabezpieczenia przed finansowymi skutkami zaistnienia danego ryzyka. Znajomość ubezpieczeń jest ważna również dla seniorów. Spróbujmy porozmawiać o ubezpieczeniach. Odpowiedzmy sobie na pytanie, na czym polega ubezpieczenie? Spróbujmy też odpowiedzieć, czy potrafimy z ubezpieczeń umiejętnie korzystać? Wymieniajmy się poglądami i opiniami na temat ubezpieczeń. Chcielibyśmy, aby korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej było opisywane i wyjaśniane w przystępnej formie.

Krótką prezentację: Ubezpieczeniowa wspólnota ryzyka można potraktować jako wprowadzenie do znajomości metody ubezpieczenia i ubezpieczeń.

Jako próbkę wymiany poglądów i opinii na temat ubezpieczeń dla seniorów polecamy: rozmowę Aleksandry Wysockiej, redaktor naczelnej „Gazety Ubezpieczeniowej” z Grzegorzem Gasieckim z multiagencji Pro Plus.