Przejdź do głównej części

Rodzinne gospodarstwa domowe

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Na ogół zgadzamy się, iż „żyjemy w świecie ryzyka”. Zwracamy w ten sposób uwagę również na ubezpieczenie jako szczególną metodę postępowania z ryzykiem i formę zabezpieczenia przed finansowymi skutkami zaistnienia danego ryzyka. Znajomość ubezpieczeń jest szczególnie ważna dla rodzinnych gospodarstw domowych, które cenią sobie potrzebę bezpieczeństwa.

Na początku zapoznaj się z kilkoma zdaniami o ubezpieczeniach naszymi oczami.

Zajrzyj też do prezentacji UBEZPIECZENIOWA WSPÓLNOTA RYZYKA, która w najprostszy sposób opisuje i wyjaśnia funkcjonowanie ubezpieczenia. Chodzi o to, że znamy różne wspólnoty (narodowa, lokalne, zawodowe, rodzinne), ale wspólnota ubezpieczeniowa jest szczególną, gdyż taką wspólnotę tworzą osoby (podmioty) narażone na określone ryzyka oraz taka wspólnota ma ściśle określony charakter finansowy.

Należy zauważyć, że wydatki na ochronę ubezpieczeniową nie pochodzą „z kieszeni” poszczególnych członków gospodarstwa domowego. Bez względu na to, czy dotyczą: ubezpieczenia mieszkania, ubezpieczenia turystycznego, ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia ochrony prawnej, ubezpieczenia na życie, obciążają budżet gospodarstwa domowego. Porozmawiajmy o tym, co ubezpieczać i dlaczego, a czego nie ubezpieczać i dlaczego. Dowiedzmy się, co w tym zakresie zmienia ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Wymieńmy się poglądami i opiniami na temat korzystania z ochrony ubezpieczeniowej. Spróbujemy uczestniczyć w tym w przystępnej formie.