Przejdź do głównej części

Zabezpieczenie zdrowotne i emerytalne

Zabezpieczenie zdrowotne

Zabezpieczenie zdrowotne

Zabezpieczenie zdrowotne stanowi jedną z najważniejszych dziedzin zabezpieczenia społecznego organizowanego przez państwo. Punktem wyjścia w rozważaniach na temat zabezpieczenia zdrowotnego powinno być zdefiniowanie ryzyka choroby (niezdrowia, utraty zdrowia). Jak już wcześniej zauważyliśmy, omawiając katalog ryzyk społecznych, można wyróżnić dwa aspekty ryzyka choroby.
Pierwszy aspekt dotyczy sytuacji, gdy przez krótki czas „jesteśmy na chorobowym”, z powodu choroby musimy zaprzestać aktywności zawodowej, udokumentowanej zwolnieniem lekarskim. Wtedy kompensatę utraconego zarobku stanowi świadczenie chorobowe (najczęściej jest to wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy). Ogólnie dość dobrze znane zasady takiego zabezpieczenia wyrażają ustawa Kodeks pracy oraz ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Drugi aspekt dotyczy sytuacji, gdy choroba wymaga skorzystania z usługi medycznej. Wówczas chodzi o pokrycie (kompensację) kosztów niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Wprawdzie potocznie mówi się o bezpłatnej opiece zdrowotnej, ale wiemy, że taka opieka jest finansowana z płaconych przez nas podatków i składek. Zakres i poziom zapewnianego bezpieczeństwa zdrowotnego wyrażają odpowiednie akty prawne, przede wszystkim ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydawane do niej rozporządzenia, zwłaszcza ministra zdrowia.
Powszechnie dyskutuje się o różnych utrudnieniach w dostępie do opieki zdrowotnej. Narzeka się na kolejki do lekarzy specjalistów. Twierdzi się, że ochrona zdrowia jest niedofinansowana.* Są różne pomysły usprawniające organizację i funkcjonowanie ochrony zdrowia w Polsce. Dużo się mówi o promocji zdrowia i niezbędnej profilaktyce chorobowej. Jest również pewne, że zwiększanie powinności państwa wobec obywateli w zakresie ochrony zdrowia nie zniknie, gdyż zdrowie jest i pozostanie zdecydowanie najwyżej w hierarchii wartości.
O wyższy poziom zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa zdrowotnego można zadbać korzystając z różnych form prywatnej ochrony ubezpieczeniowej.** Podejmowane na rynku ubezpieczeniowym decyzje indywidualne i pracodawców dotyczące korzystania z ubezpieczeń zdrowotnych nie są łatwe i dodatkowo kosztują. Można jednak stwierdzić, że ta droga zwiększenia dofinansowania ochrony zdrowia przez osoby lepiej sytuowane może być rozwiązaniem korzystnym nie tylko dla ubezpieczonych. Na bezsensowne suplementy diety wydajemy miliardy złotych. Może warto poważnie pomyśleć o doubezpieczeniu zdrowotnym. Spróbujmy się nad tym zastanowić i ustalić możliwości wyboru w tym zakresie.

*Zob. na tym portalu O ocenie zabezpieczenia zdrowotnego w Komentarze i polemiki.

**Zob. na tym portalu DODATKOWE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE Czy częściej z nich korzystamy? w Z rynku

(TSz)