Przejdź do głównej części
słownik kopia

Słownik

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

M

Zwyżka składki stosowana w związku ze szkodowym przebiegiem ubezpieczenia; stanowi element systemu bonus-malus, w którym premiuje się zniżką składki (bonus) bezszkodowy przebieg ochrony ubezpieczeniowej oraz stosuje zwyżkę składki (malus) w przypadku szkodowego przebiegu ochrony ubezpieczeniowej.

Sposób określania wartości przedmiotu ubezpieczenia na podstawie przyjętych kosztów jego odtworzenia.

Sposób określania wartości przedmiotu ubezpieczenia na podstawie aktualnie zaksięgowanej kwoty.

Sposób określania wartości przedmiotu ubezpieczenia na podstawie ustalonej ceny rynkowej.

Szczególna metoda zarządzania ryzykiem (postępowania w warunkach ryzyka). Jeden ze sposobów zabezpieczenia przed skutkami zaistnienia ryzyka. Polega na zorganizowaniu i finansowaniu ubezpieczeniowej wspólnoty ryzyka. Zob. schemat ideowy metody ubezpieczenia (TS.).

Pośrednik wykonujący czynności agencyjne związane z zawieraniem lub realizacją umów ubezpieczenia, działający w imieniu lub na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. Multiagent ubezpieczeniowy odpowiada za szkody wyrządzone klientowi, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia. Multiagent ubezpieczeniowy podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.