Przejdź do głównej części

Multiagent ubezpieczeniowy

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pośrednik wykonujący czynności agencyjne związane z zawieraniem lub realizacją umów ubezpieczenia, działający w imieniu lub na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. Multiagent ubezpieczeniowy odpowiada za szkody wyrządzone klientowi, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia. Multiagent ubezpieczeniowy podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.